MEMANG BANYAK PERKARA YANG KITA BOLEH LAKUKAN UNTUK MENERANGI ALAM KUBUR KITA KELAK. INI ANTARA 7 PERKARA YANG BOLEH ANDA AMALKAN.

Memang banyak hal yang bisa kita lakukan guna untuk menerangi alam kubur kita kelak. Namun ada beberapa hal yang pada kesempatan ini akan kita bahas. Saya tertarik berbagi ilmu kepada sahabat catatanmuslimah.com mengenai 7 perkara yang bisa menerangi kubur kita kelak yang semuanya telah termaktub didalam kitab suci Al-Qur’an. Saya mengambil sumbernya dari kitab Durrotun Nashihin pada bab yang menerangkan dzikir dan tauhid oleh Usman Al Khaibawi. Telah dikatakan dalam Al-Qur’an 7 perkara yang dapat menerangi kubur. Diantaranya ialah:

  1. Ikhlas Dalam BeribadahSeperti dalam firman Allah: Artinya: “Dan tidaklah mereka itu diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah serta berlaku ikhlas kepadaNya dalam urusan agama“.
  1. Berbuat Baik Kepada Kedua Orang TuaAllah SWT berfirman: Artinya: “Dan sembahlah olehmu sekalian kepada Allah dan jangan menyekutukanNya dengan sesuatupun dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah“.
  1. BersilaturahmiAllah SWT berfirman: Artinya: “Dan berikanlah kepada yang berhubungan kerabat akan haknya“.
  1. Jangan Menyia-nyiakan uUmurnya Untuk Berbuat DurhakaAllah SWT berfirman: Artinya: “Takutlah kamu sekalian kepada hari di waktu mana kamu sekalian dikembalikan kepada Allah“.
  1. Jangan Menuruti HawaNafsuAllah SWT berfirman: Artinya: “Dan adapun orang yang takut pada kedudukan atau kebesaran Tuhannya dan dia bisa menahan dirinya dari hawa nafsu, maka sesungguhnya surga adalah menjadi tempat tinggalnya“.
  1. Bersungguh-sungguh Dalam Beribadah dan Taat Kepada AllahAllah SWT berfirman: Artinya: “Dan bersegeralah kamu sekalian mohon ampunan kepada Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seperti luas beberapa langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa kepada Allah“.
  1. Memperbanyak Dzikir atau Ingat Kepada AllahAllah SWT berfirman: Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, berdzikirlah kamu sekalian kepada Allah dengan dzikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadaNya pagi dan petang“.

Nabi SAW bersabda: Artinya: “Dzikir yang paling utama adalah “Laa ilaaha illallaahu” tiada Tuhan selain Allah. Dan doa yang paling utama adalah “Alhamdulillah” segala puji bagi Allah“.

Nabi SAW bersabda: Artinya: “Alhamdulillah adalah pokok syukur (kepada Allah); maka tidak dianggap bersyukur kepada Allah seorang hamba yang belum memuji kepadaNya“.

Nah itulah beberapa hal yang dapat menjadi penerang di alam kubur kelak. Demikian ulasan singkat mengenai 7 Perkara Yang Dapat Menerangi Alam Kubur semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sekian terimakasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *