UMAT ISLAM, SILA BACA!!! RAHSIA DI SEBALIK MAKNA INSHAALLAH YANG SERING DISALAHPAHAMI

Saudara/i-ku Yang Semoga Allah melimpahkan Rahmat-Nya, mengucapkan kata inshaAllah sesungguhnya bermula dari perintah Al-Qur’an. Secara literal artinya ; “jika Allah menghendaki”. Ayat inshaAllah ini telah menyimpan pendidikan bagi pengucapnya, mengenai pentingnya bersikap rendah hati. Tidak bersungguh-sungguh memercayakan kemampuan diri sendiri karena ada…