Browse Category: Islamic

10 Jenis Solat Yang Tidak Diterima Allah. Baca Dan Sebarkan Supaya Ibadah Solat Kita Tidak Sia-Sia!

Solat merupakan ibadah yang penting, istimewa dan unik. Solat dapat menghubungkan insan dengan penciptanya secara langsung. Solat juga merupakan ibadah yang pertama disyariatkan dan yang paling akhir ditinggalkan oleh manusia. Dari segi amalan ibadah solat dipenuhi dengan sebutan takbir, tahmid dan zikir.

Solat adalah merupakan ibadah yang ringan yang mampu dikerjakan oleh setiap orang. Ringan atau beratnya ibadah solat bergantung kepada keimanan seseorang itu. Semakin beriman seseorang itu semakin mudahlah ia dapat melakukannya. Dalam cuaca sejuk umpamanya, amatlah sukar seseorang itu untuk bangun melakukan solat Subuh tetapi bagi mereka yang mempunyai keimanan yang mantap, mereka tidak akan meneruskan tidur seandainya belum menyempurnakan solat Subuh itu.

Ganjaran solat adalah amat besar sekali. Ibadah ini dapat membantu menyelamatkan manusia daripada azab akhirat. Ibadah ini juga dapat menghilangkan kegelisahan, mendatangkan ketenteraman, ketenangan dan kebahagiaan. Dalam hadis dan pelbagai pendapat ulama menyebutkan bahawa solat dapat membantu memakbulkan doa seseorang.

Rasulullah S.A.W. telah bersabda yang bermaksud : “Sesiapa yang memelihara solat, maka solat itu sebagai cahaya baginya, petunjuk dan jalan selamat dan barang siapa yang tidak memelihara solat, maka sesungguhnya solat itu tidak menjadi cahaya, dan tidak juga menjadi petunjuk dan jalan selamat baginya.”(Tabyinul Mahaarim)

Rasulullah S.A.W telah bersabda bahawa : “10 orang solatnya tidak diterima oleh Allah S.W.T, antaranya :

 1. Orang lelaki yang solat sendirian tanpa membaca sesuatu.
 2. Orang lelaki yang mengerjakan solat tetapi tidak mengeluarkan zakat.
 3. Orang lelaki yang menjadi imam, padahal orang yang menjadi makmum membencinya.
 4. Orang lelaki yang melarikan diri.
 5. Orang lelaki yang minum arak tanpa mahu meninggalkannya (Taubat).
 6. Orang perempuan yang suaminya marah kepadanya.
 7. Orang perempuan yang mengerjakan solat tanpa memakai tudung.
 8. Imam atau pemimpin yang sombong dan zalim menganiaya.
 9. Orang-orang yang suka makan riba’.
 10. Orang yang solatnya tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan yang keji dan mungkar.”

Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud : “Barang siapa yang solatnya itu tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya solatnya itu hanya menambahkan kemurkaan Allah S.W.T dan jauh dari Allah.”

Hassan r.a berkata : “Kalau solat kamu itu tidak dapat menahan kamu dari melakukan perbuatan mungkar dan keji, maka sesungguhnya kamu dianggap orang yang tidak mengerjakan solat. Dan pada hari kiamat nanti solatmu itu akan dilemparkan semula ke arah mukamu seperti satu bungkusan kain tebal yang buruk.”

Salah satu sifat kesempurnaan Allah SWT iaitu baik dan suka kepada sesuatu yang sempurna. Allah SWT tidak menerima suatu keyakinan, ucapan dan perbuatan kecuali yang sempurna dan baik. Ibadah solat merangkumi kepercayaan, ucapan dan perbuatan.

Solat yang terbaik adalah keyakinan yang benar, ucapan yang teratur dan perbuatan yang mencerminkan sikap dan perbuatan Rasulullah SAW. Solat yang dikerjakan mengikut cara Rasulullah SAW. akan memperoleh ketenangan, ketenteraman dan sekaligus dapat mendidik jiwa manusia kearah yang benar dan baik. Di samping itu, sembahyang dapat juga melahirkan sifat mahmudah dan menolak sifat mazmumah.

Ikuti Kisah Abu Hurairah R.A, yaitu Bapa Segala Kucing

Sahabat nabi saw adalah insan yang paling mulia selepas nabi kerana pengorbanannya dalam membantu berjuang bersama nabi saw, jasa mereka tidak mampu dibayar melainkan jannah Allah swt. Firman Allah swt dalam Quran:

Dan orang-orang yang terdahulu – yang mula-mula (berhijrah dan memberi bantuan) dari orang-orang “Muhajirin” dan “Ansar”, dan orang-orang yang menurut (jejak langkah) mereka dengan kebaikan (iman dan taat), Allah reda akan mereka dan mereka pula reda akan Dia, serta Ia menyediakan untuk mereka Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; itulah kemenangan yang besar.” (At-Taubah ayat: 100) 

Tafsir Ibnu Katsier :
Allah Swt memberitahu tentang redha-Nya kepada orang-orang yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk islam dari golongan Muhajirin dan Ansar, serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik- baiknya. Bagi mereka itu semuanya Allah menyediakan kehidupan di surga dengan segala nikmat dan kebahagiaannya.

Beserta dengan ini marilah bersama mengenal mereka dengan mengungkap kisah sahabat ra pada minngu ini mengenai kisah Abu Hurairah ra, yaitu Bapaknya para Kucing.

Tokoh kita ini biasanya berpuasa sunah tiga hari setiap awal bulan Qamariah (bulan Arab dalam peninggalan Hijri), mengisi malam harinya dengan membaca Al-Quran dan solat tahajud. Akrab dengan kemiskinan, beliau sering mengikatkan batu ke perutnya, bagi menahan lapar. Dalam sejarah beliau dikenal sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadith. Dialah Bapaknya para Kucing (Abu Hurairah), begitu orang mengenalnya.

Kenapa beliau dikenal sebagai “Bapak Kucing”? Di waktu jahiliyah namanya dulu Abdu Syamsi ibn Shakhr Ad-Dausi, dan tatkala beliau memeluk Islam, beliau diberi nama oleh Rasul saw dengan Abdurrahman. beliau sangat penyayang kepada binatang dan mempunyai seekor kucing, yang selalu diberinya makan, digendongnya, dibersihkannya dan diberinya tempat. Kucing itu selalu menyertainya seolah-olah bayang bayangnya. Inilah sebabnya beliau digelar sebagai “Bapaknya para Kucing”.

Penghafal Hadits Terbesar Sepanjang Masa

Shahabat mulia Abu Hurairah adalah seorang perawi agung yang paling banyak meriwayatkan hadith. Dia mempunyai bakat yang luar biasa dalam kemampuan dan kekuatan ingatan. Abu Hurairah r.a. mempunyai kelebihan dalam seni menghafal apa yang didengarinya, ingatannya mempunyai keistimewaan dalam segi menghafal dan menyimpan. Didengarnya, lalu terpatri dalam ingatannya, hampir tidak pernah beliau melupakan satu kata atau satu huruf pun dari apa yang telah didengarnya, sekalipun usia bertambah dan masa saling berganti. Oleh karena itulah, beliau telah mewakafkan hidupnya untuk lebih banyak mendampingi Rasulullah saw sehingga termasuk antara sahabat yang terbanyak menerima dan menghafal Hadith, serta meriwayatkannya.

Sewaktu datang zaman pemalsuan hadith yang dengan sengaja masyarakat membuat hadith-hadith palsu, seolah-olah ianya berasal dari Rasulullah saw. Mereka memperalat nama Abu Hurairah dan menyalahgunakan keterangannya dalam meriwayatkan Hadith dari Nabi saw, hingga sering kali mereka mengeluarkan sebuah “hadith”, dengan menggunakan kata-kata: — “Berkata Abu Hurairah… ”

Dengan perbuatan ini hampir-hampir mereka menyebabkan keterangan Abu Hurairah dan kedudukannya selaku penyampai Hadith dari Nabi saw menjadikan ianya satu keraguan dan tanda tanya, kalaulah tidak ada usaha dengan susah payah dan ketekunan yang luar biasa, serta banyak waktu yang telah di habiskan oleh tokoh-tokoh utama para ulama Hadith yang telah membaktikan hidup mereka untuk berkhidmat kepada Hadith Nabi dan menyingkirkan setiap tambahan yang dimasukkan ke dalamnya.

Di sana Abu Hurairah berhasil meloloskan diri dari jaringan kepalsuan dan penambahan yang sengaja hendak diselundupkan oleh kaum perusak ke dalam Islam, dengan mengkambinghitamkan Abu Hurairah dan membebankan dosa dan kejahatan mereka kepadanya.

Beliau adalah salah seorang yang menerima pantulan revolusi Islam, dengan segala perubahan yang mengkagumkan yang telah diciptakan. Dari seorang hamba upahan menjadi perawi hadith agung.

Dari seorang yang teronta-ronta di tengah-tengah lautan manusia, menjadi imam dan panutan. Dan dari seorang yang sujud di hadapan batu-batu yang disusun, menjadi orang yang beriman kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Inilah Abu Hurairah ra sekarang bercerita dan berkata: “Aku dibesarkan dalam keadaan yatim, dan pergi hijrah dalam keadaan miskin. Aku menerima upah sebagai pembantu pada Busrah binti Ghazwan demi untuk mengisi perutku! Akulah yang melayani keluarga itu bila mereka sedang menetap dan menuntun binatang tunggangannya bila sedang bepergian. Sekarang inilah aku, Allah telah menikahkanku dengan putri Busrah, maka segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Agama ini tiang penegak, dan menjadikan Abu Hurairah panutan ummat.!”

Islamnya Abu Hurairah

Jika dibandingkan Nabi saw, umurnya lebih muda sekitar 30 tahun. Dia lahir di Daus, sebuah desa miskin di padang pasir Yaman. Hidup di tengah kabilah Azad, beliau sudah yatim semenjak kecil, yang membantu ibunya menjadi penggembala kambing.

Abu Hurairah ra datang kepada Nabi saw di tahun yang ke tujuh Hijrah sewaktu beliau berada di Khaibar, beliau memeluk Islam karana dorongan kecintaan dan kerinduannya terhadap Islam. Dan semenjak beliau bertemu dengan Nabi Saw; dan berbai’at kepadanya, hampir-hampir beliau tidak pernah berpisah daripada nabi kecuali pada ketika waktu tidur. Begitulah berjalan selama masa empat tahun yang dilaluinya bersama Rasulullah saw yakni sejak beliau memeluk agama islam hingga wafatnya Nabi, pergi jauh disisi Yang Maha Tinggi. Kita katakan: “Waktu yang empat tahun itu tak ubahnya bagai suatu usia manusia yang panjang lebar, penuh dengan segala yang baik, dari perkataan, sampai kepada perbuatan dan pendengaran!’

Dengan fitrahnya yang kuat, Abu Hurairah mendapat kesempatan yang besar yang memungkinkannya untuk memainkan peranan yang penting dalam berbakti kepada Agama.

Ketika itu pahlawan perang dikalangan sahabat amat banyak walhal ahli feqah, juru da’wah dan para guru amat sedikit. Tetapi lingkungan dalam masyarakat ketika itu amat memerlukan tulisan dari penulis. Di masa itu golongan manusia pada umumnya bukan hanya terbatas pada bangsa Arab saja bahkan termasuk juga benua eropah tidak mampu menulis. Dan tulisan itu belum Lagi merupakan bukti kemajuan terhadap masyarakat dikala itu.

Walaupun Abu Hurairah bukanlah seorang penulis, beliau hanya seorang ahli hafal yang mahir, di samping memiliki kesempatan atau mampu mengadakan kesempatan yang diperlukan itu, karena ia tak punya tanah yang akan digarap, dan tidak punya perniagaan yang akan diurus.

Beliau menyadari bahwa dirinya termasuk orang yang terakhir masuk Islam, maka ia bertekad untuk mengejar ketinggalannya, dengan cara mengikuti Rasul terus menerus dan secara tetap menyertai majlisnya. Kemudian disadarinya pula adanya bakat pemberian Allah ini pada dirinya, berupa daya ingatannya yang luas dan kuat, serta semakin bertambah kuat, tajam dan luas lagi dengan do’a Rasul, agar pemilik bakat ini diberi Allah berkat.

Beliau telah menyiapkan dirinya dan menggunakan bakat dan kemampuan yang kurnia Ilahi untuk memikul tanggung jawab dan memelihara peninggalan yang sangat penting ini dan mewariskannya kepada generasi kemudian.

Abu Hurairah bukan tegolong dalam barisan penulis, tetapi sebagaimana telah kita utarakan, beliau adalah seorang yang beketerampilan dalam bidang hafalan dengan mempunyai daya ingatan yang kuat. Karana beliau juga tidak punyai tanah yang akan diushakan atau perniagaan yang akan disibukkan, ini telah memberikan peluang untuknya berdamping dengan nabi saw, baik dalam perjalanan mahupun dikala menetap.

Begitulah beliau mempermahir dirinya dengan ketajaman daya ingatnya untuk menghafal Hadith-hadith Rasulullah saw. Sewaktu Rasul telah pulang ke Rafikul’Ala (wafat), Abu Hurairah terus-menerus menyampaikan hadith, yang menyebabkan sebahgian sahabatnya merasa hairan sambil tertanya-tanya di dalam hati, dari mana datangnya hadith-hadith ini.

Abu Hurairah telah memberikan penjelasan untuk menghilangkan rasa kecurigaan dan keraguan kepada sahabat lain, beliau berkata: “Tuan-tuan telah mengatakan bahwa Abu Hurairah banyak sekali mengeluarkan hadith dari Nabi saw. Dan tuan-tuan katakan pula orang-orang Muhajirin yang lebih dahulu daripadanya masuk Islam, tidak ada menceritakan hadith itu? Ketahuilah, bahwa sekalian sahabatku orang-orang Muhajirin itu, mereka sibuk dengan perdagangan mereka di pasar-pasar, sedang sahabat-sahabatku dari orang Anshar sibuk degan tanah pertanian mereka. Sedang aku adalah seorang miskin, yang paling banyak menyertai majlis Rasulullah, maka aku hadir sewaktu yang lain tidak. Dan aku tahu seandainya mereka lupa adalah karena kesibukan mereka.

Dan Nabi saw pernah berbicara kepada kami di suatu hari, berkata beliau: “Siapa yang membentangkan serbannya hingga selesai ucapanku, kemudian dia mengambil serban ke dirinya, maka ia tidak akan terlupa dedikitpun dari apa yang telah didengarnya dari padaku!”

Maka kuhamparkan kainku, lalu beliau berbicara kepadaku, kemudian kuraih kain itu ke diriku, dan demi Allah, tak ada suatu pun yang terlupa bagiku dari apa yang telah kudengari daripadanya! Demi Allah kalau tidaklah karana adanya ayat di dalam Kitabullah nescaya tidak akan kukabarkan kepada kalian sedikitpun melainkan! Ayat itu ialah:

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, sesudah Kami nyatakan kepada manusia di dalam Kitab mereka itulah yang dikutuk oleh Allah dan dikutuk oleh para pengutuk (Malaikat-malaikat) !”

Demikianlah Abu Hurairah menjelaskan rahasia kenapa hanya ia seorang diri yang banyak mengeluarkan riwayat dari Rasulullah saw. Yang pertama: karena ia melowongkan waktu untuk menyertai Nabi lebih banyak dari para shahabat lainnya.

Kedua, karena ia memiliki daya ingatan yang kuat, yang telah diberi berkat oleh Rasul, hingga ia jadi semakin kuat. Ketiga, ia menceritakannya bukan karena ia gemar bercerita, tetapi karena keyakinan bahwa menyebarluaskan hadits-hadits ini, merupakan tanggung jawabnya terhadap Agama dan hidupnya. Kalau tidak dilakukannya berarti ia menyembunyikan kebaikan dan haq, dan termasuk orang yang lalai yang sudah tentu akan menerima hukuman kelalaiannya!

Oleh sebab itulah ia harus saja memberitakan, tidak suatupun yang boleh menghalanginya dan tidak jua seorangpun boleh melarangnya, hingga pada suatu hari Amirul Mu’minin Umar berkata kepadanya: “Hendaklah kamu hentikan menyampaikan berita dari Rasulullah! kalau tidak, akan kukembalikan kau ke tanah Daus. !” (yaitu tanah kaum dan keluarganya).

Tetapi larangan ini tidaklah mengundang suatu tuduhan bagi Abu Hurairah, hanyalah sebagai pengukuhan dari suatu pandangan saja oleh Umar, yaitu agar orang-orang Islam dalam jangka waktu tersebut, tidak membaca dan menghafalkan yang lain, kecuali Al-Quran hingga ia melekat dan mantap dalam hati sanubari dan fikiran.

Kerana Al-Quran adalah kitab suci Islam, Undang-undang Dasar dan risalah lengkap dan terlalu banyak mnceritakan tentang Rasulullah saw yang teristimewa. Tambahan lagi sewaktu wafatnya baginda Nabi saw, saat baru tercetusnya usaha menghimpunkan Al-Quran, maka ditakuti jika dihafal hadith pada ketika itu ianya akan mengundang campur aduk terhadap hadith dan quran!

Oleh karena ini, Umar berpesan: “Sibukkanlah dirimu dengan Al-Quran karena dia adalah kalam Allah.” Dan katanya lagi: “Kurangilah olehmu meriwayatkan perihal Rasulullah kecuali yang mengenai amal perbuatannya!”

Dan sewaktu beliau mngutus Abu Musa al-Asy’ari ke Irak beliau berpesan kepadanya: “Sesungguhnya anda akan mendatangi suatu kaum yang dalam mesjid mereka terdengar bacaan Al-Quran seperti suara lebah. maka biarkanlah seperti itu dan jangan anda bimbangkan mereka dengan hadith-hadith, dan aku menjadi pendukung anda dalam hal ini!”

Al-Qur’an sudah dihimpun dengan jalan yang sangat cermat, hingga terjamin keasliannya tanpa dirembesi oleh hal-hal lainnya. Adapun hadits, maka Umar tidak dapat menjamin bebasnya dari pemalsuan atau perubahan atau diambilnya sebagai alat untuk mengada-ada terhadap Rasulullah SAW dan merugikan Agama Islam.

Abu Hurairah menghargai pandangan Umar, tetapi beliau juga percaya terhadap dirinya dan teguh memenuhi amanat, hingga beliau tak mahu menyembunyikan suatu pun dari Hadits dan ilmu selama diyakininya bahwa menyembunyikannya adalah dosa dan kejahatan.

Demikianlah, setiap ada kesempatan untuk menumpahkan isi dadanya berupa Hadith yang pernah didengar dan ditangkapnya tetap jua disampaikan dan dikatakannya.

Hanya terdapat pula suatu hal yang merisaukan, yang menimbulkan kesulitan bagi Abu Hurairah ini, karena sering kali beliau berucap berkenaan Haditsnya maka akan adanya tukang hadits yang lain yang akan menyebarkan Hadits-hadits dari Rasul saw dengan menambah-nambah dan melebih-lebihkan hingga para sahabat merasa sulit terhadap sebahgian besar dari Hadith-hadithnya. Orang yang sering berbuat demikian adalah Ka’ab al-Ahbaar, seorang Yahudi yang masuk Islam.

Pada suatu hari Marwan bin Hakam bermaksud menguji kemampuan menghafal dari Abu Hurairah. Maka dipanggilnya beliau dan dibawanya duduk bersamanya, lalu dimintanya untuk mengkabarkan hadith-hadith dari Rasulullah saw. Sementara itu disuruhnya penulisnya menuliskan apa yang diceritakan Abu Hurairah dari balik dinding. Sesudah berlalu satu tahun, dipanggilnya Abu Hurairah kembali dan dimintanya membacakan sekali lagi Hadith-hadith tersebut yang telah ditulis sekretarinya. Ternyata tak ada yang terlupa oleh Abu Hurairah walau sepatah kata pun!

beliau berkata tentang dirinya, — “Tak ada seorang pun dari sahabat-sahabat Rasul yang lebih banyak menghafal Hadith dari padaku, kecuali Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash, karena beliau pandai menuliskan sedangkan aku tidak.” Dan Imam Syafi’i mengemukakan pula pendapatnya tentang Abu Hurairah: — “beliau seorang yang paling banyak menghafal di antara seluruh perawi Hadith yang sesamanya.” Sementara Imam Bukhari menyatakan pula: –“Ada delapan ratus orang atau lebih dari shahabat tabi’in dan ahli ilmu yang meriwayatkan Hadits dari Abu Hurairah.”

Demikianlah Abu Hurairah ra tidak ubah bagai suatu perpustakaan besar yang telah ditaqdirkan kebijaksanaannya dan keabadiannya bagi menyampaikan risalah dari baginda nabi rasulullah saw.

 

SUBHANALLAH!! INILAH 30 RAHSIA KEBAIKAN SELAWAT YANG KITA TIDAK SEDARI. SEBARKAN…

1) Sabda Rasullah SAW : Barangsiapa yang berselawat keatasku sekali, nescaya Allah akan turunkan rahmat keatasnya 10 kali ganda – (HR Muslim.)

2) Allah akan hapuskan dosa2 kecil dengan kita mengamalkan berselawat sebanyak 11 kali setiap kali selesai menunaikan solat fardu.

3) Jodoh ditentukan oleh Allah. Amalkan selawat 100 kali sehari, insya Allah akan dipermudahkan bertemu jodoh sama ada lelaki @ wanita.

4) Setiap penyakit ada penawarnya. Bacalah selawat 7 kali pada air dan minum. Insya Allah, perut yang sakit atau memulas akan sembuh.

5) Sesiapa yang amal membaca selawat 3 kali setiap selepas solat 5 waktu akan
dihilangkan kebuntuan fikiran dalam menghadapi apa jua masalah.

6) Amalkan membaca selawat sebanyak 1000 kali sehari, insya Allah akan dikurniakan kebijaksanaan pemikiran. Di samping itu berusahalah untuk menerokai pelbagai ilmu.

7) Sesiapa yang mengamalkan berselawat 11 kali setiap hari, dengan izin Allah dirinya akan lebih dihormati dan dihargai oleh orang lain.

8) Menurut Sayyid Ahmad Dahlan, sesiapa yang berselawat walau sekali pada malam Jumaat, saat mautnya kelak akan dipermudahkan Allah seperti yang dihadapi oleh para nabi.

9) Sesiapa yang berselawat 41 kali sehari, Insya Allah akan dihindarkan daripada sifat tercela seperti hasad dengki, dan sebagainya dalam dirinya.

10) Sesiapa yang amalkan berselawat 1000 kali pada malam Jumaat, Insya Allah akan beroleh kebahagiaan samada di dunia mahupun di akhirat.

11) Amalkan selawat 11 kali tiap kali selesai solat fardu kerana Allah akan mengindahkan akhlaknya menjadi lebih disenangi di kalangan orang lain.

12) Berselawat 33 kali sehari dapat menjernihkan hati,mudah memahami akan sesuatu ilmu yang diajarkan, di samping beroleh ketenangan fikiran.

13) Sesiapa yang berselawat tak kiralah banyak mana hitungannya setiap hari akan dapat keberkatan dalam apa jua dengan syarat ia berusaha mencari keredhaanNya.

14) Amalan berselawat sebanyak yang mungkin setiap hari menjamin keselamatan hidup dan pertolongan Allah, lebih-lebih lagi pada saat kita menghadap kesukaran hidup.

15) Menurut Syibab Ahmad, sesiapa berselawat 3 kali setiap selesai solat Subuh, Maghrib & Isyak, Allah akan menghindarkannya daripada sebarang bencana.

16) Sesiapa yang amalkan berselawat sebanyak 1000 kali setiap hari, Allah akan memeliharanya daripada sebarang ancaman musuh serta bahaya fitnah.

17) Amalan berselawat secara teratur setiap hari mampu membersihkan kekeruhan jiwa, dipermudahkan Allah akan segala urusan dan mendapat keampunan daripadaNya.

18) Menurut As-Shawi, sesiapa yang membaca selawat secara rutin, akan terpelihara hatinya daripada gangguan serta tipu daya syaitan yang melalaikan.

19) Membaca selawat 10 kali pada setiap waktu pagi dan petang akan memperolehi
keredhaan serta dijauhkan diri daripada mendapat kemurkaan Allah.

20) Sesiapa yang membaca selawat sebanyak 7 kali selama 7 Jumaat berturut2, ia bakal mendapat syafaat (pertolongan) daripada baginda SAW.

21) Menurut Al-Hafiz Dimyati, sesiapa yang berhajat menemui Nabi SAW dalam
mimpinya maka amalkan membaca selawat sebanyak 70 kali sehari.

22) Ada riwayat yang menyatakan bahawa amalan berselawat 80 kali tiap selepas solat Asar pada hari Jumaat, InsyaAllah akan dihapuskan dosa2 kecil seseorang.

23) Sesiapa yang sering mengamalkan berselawat pada setiap hari, Allah akan bukakan pintu rahmat dan rezeki yang tidak disangka- sangka baginya.

24) Jiwa yang resah gelisah dapat ditenangkan dengan zikir, termasuklah berselawat sekerap yang mungkin kerana Allah itu Maha Luas rahmatnya.

25) Ulamak berpendapat, sesiapa yang mengamalkan selawat saban hari tak kira berapa hitungannya, insya Allah dihindarkan daripada taun dan wabak penyakit berbahaya yang lain.

26) Membaca selawat 1000 kali selepas solat hajat 2 rakaat mampu menghilangkan
keresahan, rasa dukacita serta dikabulkan Allah akan hajatnya.

27) Menurut para ulama, sesiapa yang inginkan saat kematiannya dalam kesudahan yang baik, maka berselawatlah sebanyak 10 kali setiap selesai solat Maghrib.

28) Para Ulamak berpendapat, Allah akan sempurnakan hajat yang baik dengan sentiasa berselawat 40 hingga 100 kali setiap hari, diikuti dengan usaha yang berterusan.

29) Sabda Nabi SAW: Barangsiapa yang berselawat kepadaku sebanyak 100 kali pada hari Jumaat, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan keadaan bercahaya – HR Abu Naim.

30) Sabda Nabii SAW: Barangsiapa berselawat kepadaku 10 kali pada waktu pagi dan 10 kali pada waktu petang tiap hari, ia akan beroleh syaafaatku pada hari kiamat- HR Thabrani

JANGAN ABAIKAN DAN KONGSIKAN!! TUTUP PINTU WAKTU MAGHRIB ATAU JIN WANITA INI AKAN MENGANGGU BAYI KECIL

Mungkin ada yang pernah dengar nama Ummu Sibyan atau pun tidak sebelum ini, Ummu Sibyan ini adalah kaum jin dari gender perempuan yang suka mengganggu bayi dan anak yang berusia kurang dari 2 tahun serta wanita hamil.

Sebab itulah anak-anak yang baru lahir harus diazankan terlebih dahulu agar bayi itu tidak di ikuti oleh jin ini.

Apa Kerja Jin Ummu Sibyan?
Kerja dia tak lain tak bukan adalah Mengganggu bayi yang baru lahir dan anak-anak (biasanya kurang dari 2 tahun) serta wanita yang hamil.

Jin Ummu Sibyan memiliki wajah yang mengerikan dengan mata yang besar dan berjalan di dinding seperti cicak , Ummu Sibyan juga dapat mengikat rahim wanita serta membunuh bayi yang masih dalam kandungan.

Seperti yang di ceritakan dalam kisah “jin Ummu Shibyan Dengan Nabi Sulaiman”, jin ini mengatakan ia bisa masuk dalam rahim orang perempuan dan mengikat rahimnya serta menyumbat dengan tujuan agar kaum itu tidak mengandung.

Diceritakan juga jin ini masuk ke dalam perut orang perempuan yang hamil, di waktu janin di dalam kandungannya sedang tumbuh jin ini akan menendanggnya, maka berlakulah keguguran dan jadilah rahimnya kosong semua.

Tanda-tanda Bayi Terkena Gangguan Jin Ummu Sibyan

Bayi menangis melalak (matanya terbelalak memandang keatas/sudut tertentu)
Kanak-anak arah yang jatuh seakan-akan ditolak
Mengigau sambil mengatip gigi berulang kali
Demam panas hanya setelah Ashar sampai sebelum Subuh

Efek Dari Gangguan Diatas Akan Mengakibatkan

Sawan tangis
Autisme (over hiperaktif)
Nakal tingkat gaban
Terencat akal
Pelbagai kompilasi otak

Tanda-tanda Wanita Hamil Terkena Gangguan Jin Ummu Sibyan

Rasa sesak dada terutama setelah waktu asar, yang mungkin berlangsung sampai tengah malam
Kusut pikiran
Sakit di bagian tulang-tulang belakang
Mengigau ketika tidur
Bermimpi dengan mimpi yang menakutkan

Cara Elak Gangguan Ummu Sibyan

Tutup Pintu dan jendela rumah waktu Maghrib
Jangan angkat atau masukkan baju yang sudah bermalam diluar rumah (jemuran tak kering)

Metode Pengobatan Pada Bayi
Tiarapkan anak, jangan biarkan matanya melihat ke arah itu, baca ayat Qursi dan 3 Qul kemudian tiup ke ubun-ubunnya sampai berhenti menangis. Halaulah dengan bahasa dan bahasa masing masing seperti contoh (wahai Ummu Sibyan pergilah kau keluar dari rumahku dan jangan ganggu anak anakku) Insya Allah Ummu Sibyan akan pergi.

Metode Pengobatan Pada Wanita Hamil
Bacakan doa-doa menghindar setan termasuk doa menghindar sihir seperti (surah al-Fatihah, ayat al-Kursi, surah al-Baqarah, surah Ali-Imran dan surah al -Mu’awwizat) pada satu sendok madu asli dan kurma untuk dimakan setiap hari sebelum sarapan.

Bisa juga di bacakan doa doa pada minyak zaitun untuk di oleskan pada bagian dada dahi dan tulang belikat sebelum tidur.

 

Info Penting!!! Baca Empat Ayat Ini Agar Proses Melahirkan Berlangsung Mudah

Proses melahirkan merupakan bagian paling berat yang harus dihadapi oleh ibu yang tengah mengandung. Dibutuhkan pengorbanan yang sangat luar biasa dari seorang ibu ketika menjalani proses ini. Bahkan mereka harus mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan sang buah hati.

Meskipun sudah melakukan berbagai cara untuk mewujudkan persalinan normal yang mudah dan lancar. Tidak jarang banyak ibu yang mengandung akhirnya terpaksa dioperasi karena sulitnya menjalani persalinan.

Ternyata, di dalam Al-Qur’an ada beberapa ayat yang apabila dibaca agar bisa melahirkan dengan mudah. Ayat apa sajakah itu? Berikut ini ulasan selengkapnya untuk kaum muslimin agar bisa diamalkan.

 1. QS. Ar-Ra’d: 8
  Ayat pertama yang bisa dibaca untuk memudahkan ibu ketika hari persalinan terdapat dalam QS. Ar-Ra’d ayat 8.

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya”

Tidak seorangpun yang telah ditetapkan berumur panjang, kecuali telah ditetapkan Allah lebih dahulu dan tertulis di Lohmahfuz, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Oleh sebab itu, ketika dalam masa persalinan senantiasalah berdoa hanya kepada Allah SWT agar diberi kemudahan. Sebab Allah adalah Dzat yang Maha Mengetahui segala sesuatu.

 1. QS. Fathir: 11
  Ayat yang harus dibaca selanjutnya ketika hendak ataupun dalam proses persalinan adalah QS. Fathir ayat 11. Allah Ta’ala berfirman yang artinya:

“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lohmahfuz). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.”

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan mengenai kejadian Adam yang diciptakan langsung dari tanah, kemudian keturunannya dijadikan dari mani yang pada hakikatnya juga berasal dari tanah, karena mani itu berasal dari makanan dan makanan yang berupa beras, sayur-sayuran dan lain-lain berasal dari tanah. Kemudian mereka dijadikan berpasang-pasangan, terdiri dari laki-laki dan wanita. Tidak seorang perempuan yang mengandung atau melahirkan kecuali semuanya diketahui oleh Allah SWT, tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya. Oleh sebab itu, serahkan semua kepada Allah dan percayalah bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hamba-Nya.

 1. QS. An-Nahl: 78
  Ketika hendak melahirkan atau sedang dalam prosesi lahiran, bacalah QS. An-Nahl ayat 78 ini agar Allah memudahkan segala sesuatunya. Allah SWT berfirman yang artinya:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.”

 1. QS. Al-Zalzalah: 1 – 8
  Ayat terakhir yang dianjurkan untuk dibaca ketika menghadapi persalinan agar dimudahkan terdapat dalam QS. Al-Zalzalah ayat 1-8. Allah SWT berfirman yang artinya:

“Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat), dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya, dan manusia bertanya: “Mengapa bumi (menjadi begini)?”, pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”

Demikianlah ulasan mengenai empat Ayat yang dianjurkan untuk dibaca agar bisa melahirkan dengan mudah. Selain itu, agar mempermudah prosesi persalinan, mintalah kepada suami untuk melakukan amalan-amalan berupa Sholat Fardlu atau Sholat Hajjat adalah Surat Al-Fatihah, Surat Maryam, Ayat Kursi dan perbanyak membaca Istighfar, Sholawat Nabi dan Hamdalah. Semoga ayat-ayat tersebut bisa membuat ibu dan janin dalam kandungan semakin dekat dengan Allah serta diberi kemudahan dalam melahirkan.

Bantu Sebarkan!! Empat Hikmah di Sebalik Keguguran dan Kematian Anak Dalam Islam

Musibah datang dan pergi mendatangi manusia sebagai ujian terhadap keimanan seseorang. Salah satu ujian terberat yang dihadapi adalah kehilangan orang yang sangat dicintai. Misalnya kehilangan anak yang seharusnya menjadi generasi penerus keluarga.

Banyak kes kematian anak yang membuat orang tua tertekan hingga gila. Mereka tidak boleh menerima kenyataan pahit harus kehilangan buah hati tercinta dalam usia yang masih muda. Kematian anak baik saat masih dalam kandungan atau pun setelah membesar menjadi remaja memang menyakitkan.

Namun, orang yang kehilangan dilarang meratapi kehilangan anak sehingga berlarutan. Kerana dibalik itu semua, ada hikmah tersembunyi yang seharusnya orang tua wajib tahu. Berikut empat hikmah di balik keguguran dan kematian anak dalam Islam

 1. Anak Tersebut Terus Masuk Ke Dalam Syurga Tanpa Hisab

Hikmah pertama yang akan diperoleh di balik keguguran dan kematian anak dalam Islam adalah anak tersebut akan langsung masuk ke syurga tanpa harus dihisab terlebih dahulu. Pasti orang tua akan senang mendengarkan hal ini, mereka akan bahagia kerana anak yang dikandungnya akan langsung masuk ke dalam syurga.

Memang musibah tersebut membuat hati terluka dan sedih yang luar biasa. Namun, orang tua akan bertemu dengan anaknya di akhirat kelak jika mereka juga masuk syurga.

“Tiap-tiap anak orang Islam yang mati sebelum baligh akan dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

 1. Anak-Anak Tersebut Akan Menghantarkan Orang tuanya Untuk Masuk Pula Ke Dalam Syurga

Anak-anak yang meninggal sebelum dilahirkan atau meninggal sebelum baligh dapat menghantarkan orang tuannya ke dalam surga. Tentu saja hal ini menjadi penyejuk meskipun hati tengah berduka. Kerana kelak akan berjumpa dan bersama-sama dengan buah hati yang dicintai di dalam syurga.

Menurut Hadis Qudsi

Allah SWT berfirman pada hari kiamat kepada anak-anak:

“Masuklah kalian ke dalam syurga!”

Anak-anak itu berkata: “Ya Rabbi (kami menunggu) hingga ayah ibu kami masuk.”

Lalu mereka mendekati pintu syurga! tapi tidak mahu masuk ke dalamnya. Allah

berfirman lagi: “Mengapa, Aku lihat mereka enggan masuk? Masuklah kalian ke dalam syurga!”

Mereka menjawab: “Tetapi (bagaimana) orang tua kami?” Allah pun berfirman:

“Masuklah kalian ke dalam syurga bersama orang tua kalian”. (Hadits Qudsi Riwayat Ahmad dari Syurahbil bin Syua’ah yang bersumber dari sahabat Nabi SAW)

Diriwayatkan dari Anas ra: ”Rasulullah saw bersabda, tidaklah seorang muslim kematian tiga anaknya yang belum baligh, kecuali, Allah pasti akan memasukkannya ke dalam syurga berkat kasih sayang-Nya kepada anak-anaknya tersebut, ”(HR Bukhori muslim).

 1. Allah Tidak Pernah Membebani Sesuatu Di Luar Kadar Kemampuan Hamba-Nya

Hikmah seterusnya di balik kehilangan buah hati adalah, Allah tidak pernah membebani sesuatu di luar kadar kesanggupan hamba-Nya. Pastinya perkataan tersebut sudah sangat biasa di telinga. Jadi mengapa sedih? Meski Allah memberikan cubaan yang berat, namun ingatlah Allah adalah zat yang Maha Adil dengan memberikan hikmah di balik setiap kejadian.

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari (kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa), `Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau khilaf.’”

 1. Allah Akan Memberi Ganti Yang Lebih Baik Lagi, Jika Orang tuanya Bersabar

Di balik cubaan kehilangan buah hati yang disayangi, ternyata Allah memberikan hikmah di baliknya. Allah akan memberi ganti yang lebih baik lagi jika orang tuanya tersebut bersabar. Teruslah berdoa kepada Allah SWT agar setiap doa yang terucap dapat dikabulkan. Kerana Allah selalu bersama orang-orang yang sabar.

Itulah hikmah di balik keguguran dan kematian anak dalam Islam. Meskipun tengah berada dalam kedukaan kerana kehilangan orang yang disayangi, cubalah untuk mengambil pelajaran dari cubaan tersebut. Mungkin saja Allah menyelitkan hikmah di balik semua itu dan dan meningkatkan darjat kita di hadapan-Nya.

 

Bagi Mereka Yang Akan Menuju Alam Perkahwinan, Sila Baca Dan hafal 3 surah ini

 1. Surah Al Kahfi Ayat 15 – untuk anak yang degil boleh jadi lembut hatinya
  2. Surah Ibrahim Ayat 40 – untuk anak rajin solat dan jadi orang yang baik
  3. Surah Al Furqan Ayat 74 – untuk menjadikan keluarga sebagai penyejuk hati dan mata
  Dalam kita mengejar harta dunia, kita kejar nak beli rumah pertama, kita kejar simpanan berpuluh ribu nilainya, tidak lupa kita kena kejar akan akhirat juga
  Kita kejar keduanya, agar hati kita lebih tenang, dan sentiasa rasa bersyukur dan bahagia selalu.
  In shaa اللّهُ..

Sumber :
Ustaz Abdullah Khairi

Kongsikan!!! Pedoman Kisah Doktor Yang Bersuamikan Ustaz Namun Adalah Gay!

BISMILLAHIRRAHMANIRRAAHIM…

ASSALAMUALAIKUM WBT…

Sebelum saya berkongsi kisah sahabat saya ini,

Saya ingin mengucapkan syukur pada Allah kerana berikan masa dan waktu untuk saya tulis di laman social ini sebagai pengajaran buat semua.

Saya merupakan seorang yang sering ditanya oleh sahabat-sahabat perihal masalah rumah tangga.
Dan kisah rumah tangga yang saya dapati kali ini, amat pelik bagi kehidupan saya. Tetapi saya amat bersyukur kerana dengan adanya masalah yang dikongsi oleh sahabat saya itu, sedikit sebanyak menambahkan ilmu saya berkaitan masyarakat di sekeliling kita mahupun di luar sana yang SEMAKIN PARAH DAN SAKIT IMAN.

Kisahnya begini;

Sahabat saya merupakan seorang doktor (Dr Nur – bukan nama sebenar) yang bertemu jodoh dengan seorang ustaz (ustaz Abu – bukan nama sebenar). Betapa bahagianya Dr Nur berkahwin dengan seseorang yang boleh membimbing dirinya. Dr Nur juga orangnya lebih ‘ustazah’ berbanding sahabat-sahabat yang ambil bidang agama di tempat kami belajar sama-sama dulu. Sifatnya yang lemah lembut, baik dengan semua orang, bijak memang disukai ramai. Semua sahabat-sahabat tempat pengajian mengenali Dr Nur seorang yang sentiasa membaca Al-Quran, solat sunat dan bangun Qiamulail. Sepanjang bersahabat dengannya, Dr Nur banyak mengamalkan amalan zikir dan selawat. Qasidah-qasidah memuji dan selawat nabi itulah yang diminatinya.

Mungkin sebab itulah, Dr Nur bukan saja bijak, bagi saya akhlak mulianya memancarkan’ cahaya’ diwajahnya. Amat sesuailah kalau ustaz Abu menjadikan dirinya isteri.

Sepanjang perkenalan, tiada masalah dalam rumah tangga. Bagi saya, Dr Nur bahagia disamping ustaz Abu. Lebih-lebih lagi bila dah dapat 2 orang cahayamata (lelaki & perempuan). Saya nampak bertambah-tambah bahagia.Disangka panas hingga ke petang, rupanya hujan rebut petir di waktu malam. Suatu hari, terkejut saya bila Dr Nur telefon saya. Saya sudah lama tidak berhubung dengan saya. Katanya dia nak ceritakan sesuatu masalah untuk dapatkan pendapat saya. Saya minta dia teruskan.

Menurut cerita Dr Nur, 2 dan 3 bulan kebelakangan ini, dia melihat sesuatu yang pelik dalam rumah tangganya. Ustaz Abu sering tidur di luar bilik. Banyak tidur di sofa dekat ruang tamu. Ustaz Abu jarang tidur di bilik. Handphone Dr Abu sentiasa di tangannya. Anak-anak memang tidur sekali dalam bilik. Keduanya masih kecil. Itupun, ustaz Abu yang minta anak-anak tidur dalam bilik bimbang waktu malam anak-anak terkejut, mereka tidak sedari. Dr Nur akur dengan perintah suami dia.

Tapi, lain pula kejadiannya, ustaz Abu yang sebelum ini selalu ajak solat Jemaah bersama, sudah berubah. Solatnya pun jarang dilihat oleh Dr Nur. Bila ditanya, ‘abang, solat tak lagi?’ jawabnya sudah solat. ‘solat dimana?’ jawabnya di ruang tamu.

Dr Nur tidak merasa syak apa-apa sebelum ini, cumanya dalam hati kecilnya merasa sesuatu yang pelik. Ustaz Abu masih meneruskan urusannya di tempat kerja sebagai guru agama di sekolah pagi, malamnya ke kelas pengajian AlQuran. Dr Nur tahu sebelah tengahari hingga petang suaminya di rumah. Tetapi Dr Nur masih ditempat kerja kerana waktu balik tidak sama dengan suaminya. Balik kerja pukul 5.00 petang dan ambil anak-anak di rumah pengasuh pula selepas itu, hampir pukul 7 .00 malam baru sampai di rumah.

Kadang keletihan Dr Nur letak tepi, terus dilayan baik suaminya sebelum ke tempat kerja. Masak untuk makanan suami sebelum kerja malam.betapa hebat doktor ini! Sebelum Ustaz Abu ke kelas Al-Quran, selalu menjadi rutin dia berpesan kepada Dr Nur supaya baca Al-Quran selepas maghrib sebelum tunggu isyak dan ajarkan anak-anak baca IQra’ dan alif ba ta. Bahagia Dr Nur dapat suami yang sentiasa ingatkan berkaitan Quran dan tak lupa juga berkaitan aurat. Seringkali suaminya meminta memakai purdah, akhirnya dia doktor yang berpurdah di tempat kerja. Akur perintah suami. Stokin dan sarung lengan sentiasa di pakai. Aurat Dr NUr memang ‘tip-top’ dijaga.

Malam itu, suaminya tertinggal handphone di ruang tamu. Dr Nur tengok dan buka. Dia dapati ada password (sebelum ini tiada password), dia cuba dengan beberapa nombor sebagai password. Akhirnya, Dr Nur dapat buka dengan mencuba nombor lahir anak sulungnya. Bermula saat Dr Nur buka handphone suaminya itulah, TERBONGKAR SEGALA RAHSIA!Suaminya mempunyai aplikasi WECHAT, sedangkan Dr Nur sendiri tak ada aplikasi tu. Biasanya WHATSAPP dan TELEGRAM sahaja. Dr Nur gagahkan hati untuk buka satu persatu mesej-mesej WECHAT dalam handphone suaminya. Betapa luluh dan luruh hatinya. Menangis semahu-mahunya.Ustaz Abu curang!

Boleh tak kalian bayangkan, seorang ustaz yang dipercayai dan dihormati ramai mempunyai WECHAT untuk memuaskan nafsu. Tetapi nafsu songsang! Group WECHAT ustaz adalah seperti ‘PLUMALAYSIA, GAYLOVE, PLU, PEOPLE LIKE US dan macam-macam lagi. Ustaz juga berpersonal mesej dengan kenalan-kenalan WECHAT dan bermesej lucah. Antara perkataan-perkataan yang dikongsi dalam perbualan WECHAT (hal ini menyebabkan saya sendiri men-google dan mencari maksud perkataan ini yang saya sendiri tidak memahaminya) adalah ‘PLU’, ‘FLEX’, ‘MAKE FUN’, ‘TOP’, ‘BOTTOM’, ‘VC LANCAP’ dan sebagainya perkataan-perkataan singkatan lucah digunakan! Ini masalah dosa besar. BISEKSUAL! Mempunyai perasaan pada lelaki mahupun perempuan!

Dr Nur sangat terkejut dan dia tidak sangka suaminya seorang ustaz yang tidak jujur dan curang. Segala KELAKUAN PELIK suami seperti sering tidur dengan kain pelikat di ruang tamu TERBONGKAR. Nampak padanya beragama, tetapi melakukan dosa besar yang merosakkan iman. Dr Nur menarik nafas dalam-dalam dan malam tu dia jadi seperti tidak keruan. Terus dia mengambil wuduk dan solat taubat. Dia memikirkan mungkin salah dirinya, dosanya dia diuji begini. Dr Nur pandang wajah tidak berdosa anak-anak. Bertambah sedih dan menangis dirinya. ‘Ya Allah, jauhi keturunan ku dari dilaknat Allah!’.
Atas nasihat saya, saya minta dia mencari masa yang sesuai dan berterus terang dengan suaminya.

Tak lama selepas itu, Dr Nur beritahu dia telah bercerai dengan suaminya! ASTAGHFIRULLAH.. NAUZUBILLAH…Katanya, masalah suaminya telah tersebar dan bawa kepada mak ayah mertua Dr Nur / mak ayah ustaz Abu sendiri. Selepas Dr Nur beritahu apa yang dia Nampak di handphone suaminya, suaminya kata dia minta maaf dan insaf. Akan segera bertaubat dan buang aplikasi WECHAT tersebut. Maka, Dr Nur percayakan suaminya. Namun, rupanya Ustaz Abu menipu!

Kisahnya, sewaktu di klinik, Dr Nur ditemui seorang budak lelaki (Hakim) lingkungan umur 19 tahun yang belajar di kolej sebelah klinik tempat kerja Dr Nur. Hakim katanya demam dan sakit kepala. Waktu tengah check-up. Hakim terpandang gambar suami atas meja Dr Nur. Katanya, dia pernah bertemu lelaki ini. Katanya dua hari lepas baru jumpa. Dan sebelum-sebelum ini selalu jugak keluar bersama. Hakim agak terkejut kerana tidak percaya bahawa lelaki pada gambar itu adalah suami Dr Nur. Dr Nur minta hakim jujur dan cakap perkara sebenar.

Mulanya, hakim tidak mahu teruskan. Tapi akhirnya, dia berkongsi cerita yang sangat MENGEJUTKAN. Hakim kata, lelaki ini kenalan WECHAT nya. Dia kenal dalam group. Lelaki ini antara yang aktif dalam group ‘PLU’. Lelaki ini pernah buat video call tunjuk anu masing-masing, pernah vc lancap dan akhirnya diajak keluar bersama. Hubungan songsang mereka bermula dengan usap-usap, belai-belai, cium-cium, akhirnya melebihi itu. Hakim kata lelaki ini hebat! Hakim jatuh cinta dengannya. ASTAGHFIRULLAH hakim…. Dr Nur ketika itu bagai nak pengsan, tetapi dia kuatkan hati. Dia berterus terang dengan hakim dari sudut agama. Dr Nur bagi motivasi dan nasihat agama waktu tu, dari hati ke hati hakim. Dr Nur tak marah hakim, Cuma dia minta hakim kembali kepada Allah. Umur hakim masih muda, dekatkan diri dengan Allah. Akhirnya, sekali lagi air mata Dr Nur gugur.

Kali ini, Dr Nur nekad! Dia tahu suaminya telah menipu yang sudah insaf dan berubah. Suaminya menipu Dr Nur! Akhirnya, Dr Nur bertemu mak ayah mertuanya, tetapi lain jadinya. Rupanya sebelum dia ingin bercerita masalah rumah tangga kepada mertuanya. Mertuanya juga baru sahaja mendapat satu gambar anak lelakinya beromen dengan seorang lelaki di whatsapp ayah mertua. Dr Nur tengok wajah mertuanya sunggul seperti baru lepas menangis.

Hari itu juga, ayah mertua Dr Nur menelefon anak lelakinya balik rumah. Waktu perbincangan tersebut, suaminya naik darah dan menjadi panas baran. Sehingga terkeluar segala kata-kata kesat ke atas mak ayahnya sendiri. Bersaksi mak ayah mertua Dr Nur juga, Ustaz Abu suaminya melafaz talak 3 ke atasnya!

Mungkin perasaan marah suaminya membawa kepada perceraian yang tidak diminta oleh Dr Nur sedikitpun. Dr Nur hanya nak kembali jernihkan rumah tangga. Tetapi ‘hadiah’ yang lain dia perolehi.
Hari ini, hiduplah Dr Nur dan anak-anak sahaja. Kehidupan dia menjadi lebih baik walaupun tanpa suaminya. Cuma, dia agak sedih dan terkilan. Suaminya sering menelefon untuk kembali kepada Dr Nur. Namun nasi sudah jadi bubur. Jodoh perkahwinan dia tidak lama. Dr Nur redha dan sudah tawar hati dengan apa yang berlaku.
Dr Nur syukur diuji begitu. Dr Nur menjadi seorang yang lebih dekat dengan Allah. Sering bermuhasabah dengan dirinya sendiri.

Saya berkongsi masalah ini mungkin boleh membuka mata semua di media social untuk tidak terjebak dan menyokong LGBT, PLU, GAY, LESBIAN dan sewaktu dengan golongan songsang ini.

Bagi umat islam, ia merupakan dosa besar. Kembalilah kepada Allah! Disebabkan ini, perceraian yang tidak diminta berlaku.

Dari Ibnu Abbas (r.a.), dia berkata: Rasulullah S.A.W. bersabda (yang bermaksud): “Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth, (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali)” [Riwayat Imam Ahmad, hadith nombor 2915], dinilai hasan oleh Shu’ayb al-Arna’oot dalam Tahqeeq al-Musnad.
Dari Ibn Abbas (r.a.), dia berkata: “Rasulullah SAW. bersabda (yang bermaksud): “… laknat ke atas mereka yang menyetubuhi binatang, laknat ke atas mereka yang melakukan perbuatan kaum Luth.” [Riwayat Imam Ahmad, hadith nombor 1878, dinilai sahih oleh Shaykh al-Albaani dalam Sahih al Jaami’, nombor 5891]

Dari Jabir(r.a.), dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda (yang bermaksud) : “Sesungguhnya yang paling aku takuti (menimpa) umatku adalah perbuatan kaum Luth” [Diriwayatkan oleh at Tarmizi (1457); Ibn Majah (2563) dinilai sahih oleh Shaykh al-Albaani dalam Sahih al Jaami’, nombor 1552]

Malah, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas (dinilai sahih oleh al Albani, Sahih al Jaami’ no 6589) menyatakan hukuman bunuh terhadap mereka yang melakukan hubungan ini.
Sama-sama jauhi diri daripada kemaksiatan dan menambah saham dosa yang menuju neraka.
Sama-sama muhasabah!

Puan siti – Terengganu

Ikuti Kisah Syaitan Mengajar Abu Hurairah Ayat Kursi. Maka Terbongkarlah Kehebatan Ayat Kursi..Tapi Mengapa Syaitan Mengajar Beliau Ayat ini???

Abu Hurairah r.a. pernah ditugaskan oleh Rasulullah s.a.w. untuk menjaga gudang zakat di bulan Ramadhan. Tiba-tiba munculah seseorang, lalu mencuri segenggam makanan. Namun Abu Hurairah berjaya menangkapnya. “Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah s.a.w.,” gertak Abu Hurairah. Bukan main takutnya pencuri itu mendengar ancaman Abu Hurairah, sehingga dia merayu : “Saya ini orang miskin, keluarga tanggungan saya ramai dan saya sangat memerlukan makanan.”Maka pencuri itu pun dilepaskan.

Keesokan harinya, Abu Hurairah melaporkan kepada Rasulullah s.a.w. Maka bertanyalah beliau : “Apa yang dilakukan kepada tetamu semalam, ya Abu Hurairah?” Dia mengeluh, “Ya Rasulullah, dia seorang miskin, keluarganya ramau dan sangat memerlukan makanan,” jawab Abu Hurairah. Lalu diterangkan pula olehnya, bahawa ia kasihan kepada pencuri itu, lalu dilepaskannya.

“Dia berbohong ” kata Nabi Muhammad s.a.w.: “Pada waktu malam nanti dia akan datang lagi.”

Kerana Rasulullah s.a.w. berkata begitu, maka penjagaannya diperketatkan, dan kewaspadaan pun dipertingkatkan.

Dan, benar sekali pencuri itu kembali lagi, lalu mengambil makanan seperti semalam. Kali ini dia juga tertangkap. “Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah s.a.w.,” ugut Abu Hurairah, sama seperti malam sebelumnya. Dan pencuri itu pun sekali lagi meminta ampun : “Saya orang miskin, keluarga saya ramai. Saya berjanji esok tidak akan kembali lagi.”

Kasihan juga rupanya Abu Hurairah mendengar keluhan orang itu, dan kali ini pun dia dilepaskan. Pada paginya, kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah s.a.w., dan beliau pun bertanya seperti kelmarin. Dan setelah mendapat jawapan yang sama, sekali lagi Rasulullah s.a.w. menegaskan : “Pencuri itu bohong, dan malam nanti dia akan kembali lagi.”

Malam itu Abu Hurairah berjaga-jaga dengan lebih berwaspada.

Diperhatikannya dengan teliti setiap gerak-geri disekelilingnya sudah dua kali ia dibohongi oleh pencuri. Jika pencuri itu benar-benar datang seperti diperkatakan oleh Rasulullah s.a.w. dan dia berjaya menangkapnya, ia telah bertekad tidak akan melepaskannya sekali lagi. Hatinya sudah tidak sabar lagi menunggu-nunggu datangnya pencuri jahanam itu. Beliau kesal. Kenapa pencuri semalam itu dilepaskan begitu sahaja sebelum diseret ke hadapan Rasulullah s.a.w.?

Malam semakin larut, jalanan sudah sepi, ketika tiba-tiba muncul bayangan yang datang menghampiri longgokan makanan yang dijaganya. “Benar, dia datang lagi,” katanya dalam hati. Dan tidak lama kemudian pencuri itu telah bertekuk lutut di hadapannya dengan wajah ketakutan. Diperhatikannya benar-benar wajah pencuri itu. Ada semacam kepura-puraan pada gerak-gerinya. “Kali ini kau pastinya ku adukan kepada Rasulullah s.a.w.. Sudah dua kali kau berjanji tidak akan datang lagi ke mari, tapi ternyata kau kembali juga. Lepaskan saya,” pencuri itu memohon. Tapi, dari tangan Abu Hurairah yang menggenggam erat-erat dapat difahami, bahawa kali ini ia tidak akan dilepaskan lagi.

Maka dengan rasa putus asa ahirnya pencuri itu berkata : “Lepaskan saya, saya akan mengajar tuan beberapa kalimah yang sangat berguna.”

“Kalimah-kalimah apakah itu?” Tanya Abu Hurairah dengan rasa ingin tahu. “Bila tuan hendak tidur, bacalah ayat Kursi : Allaahu laa Ilaaha illaa Huwal-Hayyul Qayyuuumu….. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Maka tuan akan selalu dipelihara oleh Allah, dan tidak akan ada syaitan yang berani mendekati tuan sampai pagi.” Maka pencuri itu pun dilepaskan oleh Abu Hurairah.

Dan keesokan harinya, ia kembali menghadap Rasulullah s.a.w. untuk melaporkan pengalamannya yang luar biasa tadi malam. Ada seorang pencuri yang mengajarinya kegunaan ayat Kursi. “Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?” tanya Rasulullah s.a.w. sebelum Abu Hurairah sempat menceritakan segalanya. “Dia mengajarku beberapa kalimah yang katanya sangat berguna, lalu ia saya lepaskan,” jawab Abu Hurairah. “Kalimah apakah itu?” tanya Nabi Muhammad s.a.w.. Katanya : “Kalau kamu tidur, bacalah ayat Kursi : Allaahu laa Ilaaha illaa Huwal-Hayyul Qayyuuumu….. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Dan ia katakan pula : “Jika engkau membaca itu, maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah, dan tidak akan didekati syaitan hingga pagi hari.”

Mendengar cerita Abu Hurairah, Nabi Muhammad s.a.w. berkata, “Pencuri itu telah berkata benar, sekalipun sebenarnya dia tetap seorang pendusta.” Kemudian Nabi Muhammad s.a.w. bertanya pula : “Tahukah kamu, siapa sebenarnya pencuri yang bertemu denganmu tiap malam itu?” “Entahlah.” Jawab Abu Hurairah. “Itulah syaitan.” jawab Nabi Muhammad s.a.w

 

KONGSIKAN!!! HUKUM BERWUDHUK DI DALAM BILIK AIR BERTANDAS

Apakah hukumnya untuk seseorang itu mengambil wudhu’ di dalam tandas atau bilik air? Suasana rekabentuk rumah dan bangunan masa kini tidak meninggalkan kita sebarang pilihan kecuali berwudhu’ di dalam bilik air. Semasa berwudhu’ di dalam bilik air, adakah dibolehkan kita menyebut nama Allah ketika melafazkan niat, begitu juga membaca zikir-zikir dan doa-doa khas ketika membasuh setiap anggota wudhu ?

Jawapan:

Pertama: Apakah hukum mengambil wudhu’ dalam bilik air ?

Tidak mengapa jika seseorang mengambil wudhu’ dalam bilik air yang dipisahkan tandasnya. Namun jika bilik air dan tandas didirikan bersama tanpa sebarang pemisah, maka sebaik-baiknya diusahakan agar tidak berwudhu’ di situ kerana wudhu’ dalam Islam adalah merupakan satu bentuk ibadah dan semua ibadah hendaklah dilakukan di tempat yang bersih dan terpelihara. Lebih dari itu bilik air yang bertandas adalah tempat yang digunakan untuk menunaikan hajat besar dan kecil, maka dikhuatiri seseorang itu akan terkena najis ketika dia sedang berwudhu’.

Jika seseorang itu tidak memiliki pilihan, maka dibolehkan dia berwudhu’ dalam bilik air yang bertandas dan wudhu’nya tetap sah. Hendaklah dia perhatikan adab-adab memasuki bilik air dan menjaga dirinya daripada terkena sebarang najis.

Kedua: Bolehkah kita menyebut nama Allah dan berzikir dalam bilik air ?

Abdullah ibnu Umar radiallahu ‘anhuma berkata: Seorang lelaki berjalan di hadapan Nabi sallallahu ‘alaihi wassalam sedang di saat itu baginda membuang air kecil, lelaki itu memberi salam kepada baginda namun baginda tidak menjawabnya. [Sahih Muslim – no: 370]

Dalam sebuah hadis daripada al-Muhajir bin Qunfudz radiallahu ‘anhu, beliau berkata: Aku datang kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wassalam ketika baginda sedang buang air kecil, lalu aku mengucapkan salam kepadanya namun baginda tidak menjawabnya sehinggalah baginda berwudhu’, kemudian baginda meminta maaf kepadaku dan bersabda:

“Sesungguhnya aku tidak suka berzikir kepada Allah Ta‘ala kecuali dalam keadaan suci.” Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, an-Nasai dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Nawawi dalam al-Adzkar (Maktabah Nazar Mustofa al-Baz, Makkah 1997), 1/65, no: 70.

Dari hadis ini berkata Imam Nawawi: Teman-teman kami mengatakan, adalah makruh mengucapkan salam (kepada seseorang yang sedang menunaikan hajatnya). Jika seseorang mengucapkan salam kepadanya, dia tidak berhak menjawabnya. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar dan al-Muhajir yang telah dinyatakan sebelum ini. [ibid, ms 33]

Berdasarkan hadis di atas dan melalui kaedah qiyas, dimakruhkan bagi seseorang untuk menyebut nama Allah atau berzikir ketika dia sedang menunaikan hajatnya, sama ada hajat besar atau hajat kecil. Namun diperselisihkan hukumnya bagi seseorang yang berada di dalam bilik air bertandas dan tidak menunaikan hajat besar atau kecil, adakah dia dibolehkan menyebut nama Allah dan berzikir ?

Pendapat pertama berkata boleh kerana hadis di atas khusus kepada suasana orang yang sedang menunaikan hajatnya sahaja. Pendapat kedua berkata ia tetap makruh kerana suasana bilik air yang bertandas bukanlah tempat yang sesuai untuk disebut nama Allah dan berzikir kepadaNya, sebagaimana tidak sesuai bagi seseorang yang sedang menunaikan hajatnya untuk melakukan yang sedemikian. Pendapat yang kedua adalah yang terpilih, Allah sahaja yang mengetahuinya.

Imam Nawawi menambah, dibolehkan berzikir umpama menyebut Hamdalah ketika bersin di dalam bilik air sekalipun ketika menunaikan hajat jika zikir tersebut adalah di dalam hati dan tidak disebut dengan lisan. [ibid, ms 33]

Adapun membaca lafaz niat, zikir dan doa ketika berwudhu’, hal ini tidak ditemui contohnya daripada Rasulullah sallallahu ‘alaihi wassalam. Maka sebaiknya semua ini ditinggalkan tanpa mengira sama ada di dalam bilik air atau tidak. Yang dituntut hanyalah membaca Basmalah di permulaan wudhu’ sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wassalam:

Tidak ada solat bagi orang yang tidak berwudhu’ dan tidak ada wudhu’ bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ke atasnya (ketika mengerjakannya) .

Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lain dengan beberapa lafaz yang berbeza tetapi memiliki erti yang sama. Ia diriwayatkan melalui beberapa jalan yang setiap darinya memiliki kelemahan, namun ia saling menguat antara satu sama lain sehingga dapat diangkat tarafnya ke darjat hasan lighairihi.