Kebanyakan Manusia Zaman Ini Mensia-siakan Masa Mereka Dengan Perkara Tidak Berfaedah. 4 Faktor Pentingnya Menjaga Waktu Dalam Hidup.

Banyak manusia di akhir zaman seperti sekarang ini, yang hidupnya menyia-nyiakan waktu dan umurnya dengan perkara-perkara yang tidak  berfaedah. Kebanyakan manusia sekarang  ini hanya mengisi waktunya dengan melakukan dosa dan maksiat, lalai dari ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT, gemar…